אודות מליצי עברית

תכנית פיילוט “מליצי-עברית”

הכשרת קבוצת מובלי שינוי בשפה העברית
רקע:
מליץ מעביר תוכניות להכשרת מובילים חברתיים ומנהיגים בעולם היהודי במשך 25 השנים האחרונות. בתוכניות אלו הודגש השילוב שבין הפרספקטיבה הקוגניטיבית והרגשית וגישה כוללנית לתפיסת העולם של המשתתפים.  על פי גישתנו הובלה חברתית הינה תהליך היוצר הבנה כי כל אחד/ת יכול/ה ליצור שינוי על ידי לקיחת אחריות  למעשיו ומטרותיו והן בהיותו חלק מחברה, קבוצה או קהילה. התהליך מונע על ידי מעורבות חברתית, אינטראקציה בין אישית ויזמות.  באמצעות העבודה בקבוצה אנו מקדמים ומפתחים את הערכים הללו ומבטיחים קבוצת שיוך תומכת ומעודדת לגדילה אישית ומקצועית.
 מליץ מציעה לבנות ולהוביל את תכנית הכשרה של “מליצי-עברית” של מחוללי שינוי בקהילות צפון אמריקה. התוכנית מבוססת על הצורך למקם את השפה העברית במרכז הבמה בחיי היהודים בהיותו מרכיב יסודי  ומשמעותי בזהות היהודי. גישתה החינוכית של מליץ מחויבת למשימה של “הבטחת המשך קיום משמעותי לעם היהודי”, לשאיפה לאחדות במציאות של חוסר אחידות. מליץ רואה במצב של ריבוי הביטויים היהודיים כיתרון ואת העיסוק בזהות כדרך מאפשרת לכידות בעם.
השפה העברית :
“אם נתייחס לעברית לא רק כאמצעי טכני לתקשר ביום יום, אלא כאל שפה המאפשרת לנו לפגוש בדורות שקדמו לנו ולשוחח איתם, נוכל לבנות יחדיו עתיד משמעותי ומשגשג לעם היהודי – יהודי העולם חייבים לחזור ולדבר זה עם זה בשפה הקשורה עמוקות לזיכרון היהודי ומכירה בכך שהקשרים שבניינו הם קשרי משפחה” …אברהם אינפלד, מייסד מליץ.
העברית חשובה וחיונית לעם היהודי, באמצעות השפה עוברת ומועברת התרבות מדור לדור. השפה העברית מכילה בתוכה מושגים מרכזיים של חיים יהודיים המהותיים לחיינו כיום.
המטרה:
מטרת התכנית היא להכשיר מליצי-עברית אשר יהוו מרכיב משמעותי בשדרוג מעמדה של השפה העברית ביהדות צפון אמריקה.
מליצי-עברית הינם קבוצה של אנשים ונשים, אשר מבינים את חשיבות הנחלת השפה העברית, הרוצים ובעלי יכולת לקחת חלק בקבוצת איכות  אשר תוביל לשינוי בחברה.
מה בתוכנית?
התוכנית תכלול חמישה ערוצי הכשרה מקבילים:
    תמונת מצב רחבה – מה נעשה היום?
    מוטיבציה ושאר רוח  – למה זה חשוב?
    גיבוש קבוצתי – גרעין א’ (קבוצת מייסדים)
    הגדרת האתגר ומציאת פתרונות – – הערוץ האישי (אל מול הקבוצה)
    השינוי הגדול – “מהפכני עברית”